Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

19. ROČNÍK DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ, O POHÁR STAROSTY OBCE NOVÁ VES I.

 

Český rybářský svaz z.s, Místní organizace v Nové Vsi I.

oznamuje, že dne 8. června 2024 pořádá v rámci Dne dětí již 19. ročník rybářských závodů o pohár starosty obce na Komorovém rybníku v Nové Vsi / za tratí asi 350m. (vpravo).

Zúčastnit se mohou děti ve věku 6 – 15 let.

Lovit se může na jeden prut. Prezentace účastníků je od 7,00  do 7,55 hod. Zahájení je v 8,00 hod. Občerstvení pro účastníky závodů bude zajištěno. Zúčastnit se mohou i děti, které nejsou členy rybářského kroužku. Hodnotné ceny a občerstvení zajištěno. K dispozici je pouze 55 míst.

Na Vaši účast se těší výbor MO ČRS v Nové Vsi.

 

V Nové Vsi I. 18.4.2024         Za výbor: Souček Martin

                                                                 jednatel MO

 

 

2. ROČNÍK  RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PRO DOSPĚLÉ ČLENY MO NOVÁ VES I. , MEMORIÁL JOSEFA FORŠTA

 

Český rybářský svaz z.s, MO v Nové Vsi I. oznamuje svým členům, že dne 22. června 2024 pořádá

2. ročník rybářských závodů pro dospělé členy

MO Nová Ves I. jako

 

          MEMORIÁL JOSEFA FORŠTA.

 

Akce se bude konat na Komoráku.

Zúčastnit se mohou členové MO Nová Ves I.

Lovit se bude na jeden prut. Prezentace účastníků je od 7,00  do 7,55 hod. Zahájení je v 8,00 hod. Občerstvení pro účastníky závodu bude zajištěno. K dispozici je pouze 50 míst. V případě nízké účasti (20 lovících) bude možno chytat na dva pruty

Startovné: 200,-Kč

Na Vaši účast se těší výbor MO ČRS v Nové Vsi.

 

V Nové Vsi 18.4.2024.

 

 Za výbor MO Nová Ves I. - Souček Martin

                            

 

 

Reakce na útoky a obvinění

p. Bohumila Kuny vedené proti MO ČRS Nová Ves I.

 

Vážení členové MO ČRS Nová Ves I., vážení kolegové – rybáři. V posledních dnech jsme bohužel svědky stále agresivnějších útoků ze strany p. Bohumila Kuny vůči naší MO a některým jejím členům, prezentovaných výše zmíněným p. Kunou prostřednictvím sociálních sítí FACEBOOK, YOUTUBE a některých rybářských webových serverů. Jedná se o pokračování útoků, které p. Kuna směřuje proti naší MO již řadu let. Přesněji řečeno od doby, kdy zahájil své podnikatelsko-rybářské „působení“ na revíru Labe 23 A (č. 411 055). Roky jsme na tyto útoky a různá obvinění ze strany p. Bohumila Kuny záměrně nereagovali. Řada z vás si kladla otázku, proč na sebe necháváme beztrestně házet špínu a nereagujeme. Důvod byl prostý. Pan Kuna a jeho nenávistné příspěvky nám za to nestály. Nyní se však situace změnila. Ve svých posledních útocích překročil pan Bohumil Kuna pomyslnou „červenou čáru“, a proto jsme se rozhodli přistoupit k dále uvedeným krokům.

Na základě obsahu posledních útoků p. Bohumila Kuny proti naší MO jsme požádali vybranou advokátní kancelář o zahájení právních kroků směřujících k očištění dobrého jména naší MO, a to jak v rovině občansko-právní, tak i v rovině trestně-právní (trestný čin pomluvy, § 184 odst. 1, 2 trestního zákoníku).

Dále podáváme k příslušnému kárnému orgánu ČRS podnět na zahájení kárného řízení proti p. Bohumilu Kunovi pro porušení §4, odst. 2), písm. e) Stanov ČRS, z.s. (poškozování dobrého jména Svazu a jeho organizačních jednotek, narušování rybářské etiky a vzájemného respektu mezi rybáři a rybářskými organizacemi…).

Zahájení výše uvedených kroků jsme v rámci vedení naší MO pečlivě zvažovali. Došli jsme však k jednomyslnému závěru, že je v zájmu celé rybářské veřejnosti zamezit pomluvám, lhaní a cílenému vyvolávání zášti mezi rybáři tak, jak to celé roky předvádí p. Bohumil Kuna. Rozhodli jsme se proto adekvátně reagovat, přimět p. Bohumila Kunu k přijetí osobní zodpovědnosti za jeho dosavadní chování a očistit dobré jméno naší MO a jejích členů.   

Dále cítíme povinnost uvést na pravou míru informace zveřejněné p. Bohumilem Kunou v jeho posledních „příspěvcích“ a rozptýlit tak možné obavy a nejistotu, které p. Kuna u rybářské veřejnosti cíleně vyvolává.

 

 

JAK JE TO TEDY DOOPRAVDY?

  1. Pochybení RS – p. Petra Kašpara

Zcela banální záležitost, kterou p. Kuna zveličil do obludných rozměrů. Co se ve skutečnosti stalo? Člen RS a předseda naší MO, p. Petr Kašpar, prováděl rutinní kontrolu lovících na revíru č. 411 055. Při kontrole rybařících klientů p. Kuny byl p. Kunou vyzván k předložení Průkazu rybářské stráže. Po zjištění, že průkaz zapomněl, kontrolu přerušil a odešel. TO JE VŠE. Své pochybení nijak nepopírá. Žádného protiprávního jednání se ale nedopustil, žádnou újmu nikomu nezpůsobil. Pan Kuna, nijak se netající upřímnou nenávistí k p. Kašparovi, však celou věc skandalizuje a prezentuje, jako by šlo o vraždu. Celospolečenský dopad opomenutí p. Kašpara je však zhruba stejný, jako když si p. Kuna zapomene cestou na „svůj flek“ řidičák, policista nechá doma služební průkaz a rybář povolenku.

 

  1. Obvinění p. Kašpara z „nadržování“ a „protěžování“ osob jemu známých

V tomto zmateném „příspěvku“ p. Kuna opět překrucuje fakta a obviňuje p. Kašpara, že si zve na jinak nepřístupný pozemek kamarády, nechá je zavážet do zákazu vplutí, zatímco nebohého p. Kunu odtamtud vyhazuje. Na rozdíl od p. Kuny je nám totožnost obou rybařících kamarádů známa a jejich vysvětlení je od prezentace p. Kuny poněkud odlišné. Dotyčný rybář skutečně zavezl své montáže do zákazu vplutí, ale pan Kašpar ho odtamtud poté, co byl upozorněn kolegou z jezu, přišel okamžitě vyhodit! Pan Kuna si ale vybájil verzi, která mu vyhovuje více. Pan Kašpar a jeho kolegové z jezu ve skutečnosti z podjezí vyhazují každého, bez rozdílu! Pro úplnost dodejme, že přístup na uvedený pozemek si dotyční rybáři domluvili s jeho majitelem. A tím pan Kašpar rozhodně není.

 

  1. Obvinění RS z nečinnosti a zavinění instalace závor

Pan Kuna obviňuje RS, že díky své údajné nečinnosti zapříčinila hromadění nepořádku podél pro auta uzavřeného úseku, v důsledku čehož došla Povodí Labe, s.p. trpělivost a úsek opatřila závorami. Realita je opět trochu jiná. Podél tohoto úseku byl celá léta nepořádek v mezích normy. Řada místních rybářů si to hlídala, stejně jako RS a dnes již zesnulý bývalý předseda MO Josef Foršt, který byl svými kontrolami pravého břehu pověstný. Skutečným podnětem pro uzavření tohoto úseku pro automobily byla stížnost jednoho z rybářů na nepřijatelný provoz automobilů podél přírodní rezervace Veltrubský luh v době pandemie COVID. V pojíždění po této cestě pak vynikalo četností a rychlostí zejména jedno vozidlo, a to stříbrné Mitsubishi PAJERO řízené p. Kunou, neustále pendlující po pravém břehu Labe tam a zpět. Vzhledem k polepům vozu a nezaměnitelnému zjevu p. Kuny vylučují svědci (jejich totožnost je nám známa) jakýkoliv omyl. Bylo jen otázku času, kdy některé z projíždějících aut smete procházející či na kolech projíždějící návštěvníky. Nikoliv tedy údajná nečinnost RS, ale nepřijatelný provoz aut v daném místě (vč. vozu p. Kuny) vedl Povodí Labe s.p. k uzavření cesty.

 

  1. Údajné znehodnocení revíru a znemožnění lovu

Revír 411 055 je přístupný po obou březích takřka ze 100% a je možné na něm bez problémů lovit. Pouze není přístupný automobilem, jako řada dalších revírů, kde museli problém s automobily rovněž řešit. Paradoxem je, že jediný úsek přístupný automobilem je ta část revíru, na níž má své „komerční rybářské tábořiště“ p. Kuna. Tam můžete zajet nejen autem, ale jezdí tam za p. Kunou už i autobusy. Znepřístupnění části pravého břehu Labe mezi Velkým Osekem a Veltrubským luhem pro automobily tedy rybolov neznemožňuje a má na revír dokonce pozitivní dopady. Podél revíru se přestala „honit“ auta a snížil se i obrovský rybářský tlak na revír, částečně způsobený bezohlednými rybářsko-podnikatelskými aktivitami p. Bohumila Kuny.

  1. Výhrůžka odebráním „dekretu“ MO ČRS Nová Ves I.

Typický případ snahy p. Bohumila Kuny o vyvolání senzace. Neexistuje žádná skutečnost, jež by k tomuto extrémnímu kroku mohla zavdat příčinu.Další komentář si tento nesmysl nezaslouží.

 

Naše MO ČRS Nová Ves I. (rok založení 1948) patří mezi nejstarší organizace ČRS. Našimi řadami prošly generace sportovních rybářů, jejichž představitele spojovala láska k rybářskému sportu a v řadě případů i vzájemná úcta a respekt. Samozřejmě, všichni z nás kvůli rybaření někdy zažili různé spory. Některé skončily u prvního večerního piva v místní hospodě, některé se táhly déle. Nikdy zde ale nepanovala taková atmosféra zloby a zášti, jakou trvale vyvolává p. Bohumil Kuna. Nezbývá než doufat, že revír Labe 23 A začne brzy poutat pozornost rybářské veřejnosti opět jen díky svým rybám a kráse okolní přírody, a nikoliv díky aktivitám jediného člověka, kterému jde ve skutečnosti o všechno možné, jenom ne o ryby…   

 

Za MO ČRS Nová Ves I.

Martin Souček, jednatel MO

 

T E R M Í N Y   V Y D Á V Á N Í    P O V O L E N E K   V   r. 2024.

Výbor MO ČRS v Nové Vsi tímto oznamuje všem svým členům, že povolenky k lovu ryb budou v r. 2024 vydávány v klubovně MO v Nové Vsi I. v  těchto termínech.

Změna v prvních třech měsících roku je z důvodu, že chodí pro povolenku hodně lidí a vzhledem  k legislativním změnám  bude vydání povolenky déle trvat. Zadávat a především aktualizovat se budou všechny údaje týkající se každého rybáře do nového programu RIS !!! Takže všechny prosím o trpělivost a součinnost. Učíme se to.

Květen -  pátek   11.5.2024 od 17,00 hod.

 

V červnu a dalších měsících budou povolenky vydávány jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě. (tel. 776888065).

Poslední termín na zaplacení příspěvkových známek je 30 duben.

I v r. 2023 budou vydávány hostovací povolenky pro Vaše známé a kamarády a to krátkodobé i celoroční.

V Nové Vsi I.  18.4.2024                                                                       Za výbor MO ČRS z.s..      

                                                                                           Martin Souček – jednatel MO.

 


JAK V LÉTĚ CHYTAT RYBY? PORADÍ VÁM ZKUŠENÍ RYBÁŘI Z ROKU 1910

Ať už rybaříte, nebo se to chystáte o letošní dovolené poprvé vyzkoušet, tak se vám jistě bude hodit užitečný článek plný rad pro rybáře z roku 1910.

NĚCO PRO RYBOLOVCE.

V době letní nemůže se lovec vydatí na lov nikdy ani dost časně, ani dost pozdě. Lovec vysazující se letnímu vedru polednímu nebo odpolednímu, marně se namáhá.

Od východu slunce do snídaně a od večera před západem slunce až po samu noc jest nejlepší doba k rybolovu. Tu pak, když jest zamračeno, při ostrém jihozápadním větru je nejvýhodnější vypraviti se na lov, neboř tehdy ryby se pasou po celý téměř den.

Deštivé a větřivé počasí jest sice lovci nepříjemné, avšak když povrch vody jest zčeřený, tu lovec rybám nejméně jest patrný a spíše se dočká úspěchu. Před velkým deštěm ryby obyčejně nejméně zabírají, neboť tu obyčejně těžkým vzduchem hmyz padá do vody a ryby se jím přesytí, aniž by musily lovcova vnadidla vyhledávati.

Když počasí jest jasné, tu hlavním pravidlem pro rybolovce jest, aby se co nejvíce vzdaloval od vody a pokud je rybě na dohledu, musí hleděti co nejméně se pohybovati, neboť nejmenším pohybem ryby zaplašuje.

Důležito jest, aby lovec neměl nikdy slunce v zádech, aby stín jeho na vodu nepadal, by se tím ryby neodpuzovaly.

Lovci dále nutno dobře povšimnouti si vody, ve které loví, aby věděl, jaké ryby se v ní mohou zdržovati.

V každé vodě nežije každý druh ryb. Snadno lze pozorovati, že povahou vody rybné již v malých vzdálenostech i živěna vodní podobně se mění, tak že z povahy vody snadno lze souditi o druhu ryb v ní žijících a naopak podle ryb zase na zvláštnost vody co do síly proudu, útvaru dna, čistoty, jasnosti, hloubky a teploty.

Stav vody v řekách má na vydatnost lovu značný účinek. Ve kterých řekách voda značně stoupá, a pak zase mnoho opadává, loví se znamenitě na místech hlubších, na která se ryby uchylují, když řečiště vysýchá. Když voda stoupá a se kalí, jest doba k lovu nejvýhodnější a pak zase, když voda padá a se čistí.

V řekách ryby vyhledávají určitá místa svá. Tak ploštice, pražma, kapr, lín, řízek, parma, úhoř, okoun, zdržují se pravidelně při dnu, okoun a střevle blíže dna, okoun, tloušť, štika uprostřed hloubky řeky, ouklej, tloušť, jesen blíže povrchu vody.

Když lovec vše, co tu uvedeno, dobře uvážil, třeba mu ještě počítati s tou okolností, že ryby mají své zvláštnosti, kterých třeba mu dbáti.

Dříve, než na lov se vypravíme, musíme uvážiti, že ryba v různých dobách ročních různá místa v řece vyhledává.

Ve měsících jarních většina ryb zabývá se kladením jiker mezi traviny na dno vod. kde právě není příliš hluboko.

To jest doba tření, a když je ta odbyta, jsou ryby oslabeny a vyhladověly. V době té také nejvíce vyhledávají potravu, pročež každým vnadidlem je lze snadno loviti. V době té však také rybolov zákonem obmezen, a rybář sportovní dobře učiní, když zákona bude dbáti, neboť nejen že tím slušnost za-zachová, on také v době té z lovu velkého prospěchu míti nemůže, jelikož tu ryba nemá žádné ceny, jsouc bezchutna a často i nezdrava k požívání.

Když se ryby vytřely, což u většiny ryb trvá do polovice června, tu zejména plotice, jelec, tloušť, okoun, parma a řízek vyhledávají křemité mělčiny s čistou proudivou vodou, kde se jaksi čistí. Po dvou až třech týdnech táhnou do hlubších vod s klidnějším proudem, leč parma ihned usídlí se v obvyklé své oblasti; v hlubokých proudech pod jezy, mlýnskými splavy a u hlubokých zátočín.

Tloušť vyhledává také hlubší místa u břehů, zejména takových, jež obrostlé jsou stromovím a křovinami, neboť týž má zálibu ve hmyzu, který v místech těch hojněji se nalézá.

Většina obecných ryb netáhne však do hlubších vod dříve než ku konci července. Řízek až do polovice srpna zdržuje se ve vodě mělké. Kapr a lín nemění během léta mnoho svá místa a zdržují se ve vodách tichých prostřední hloubky poblíže travin. Cejni rovněž usazují se v prohlubních, kde voda jen málo proudí.

Při lovu plotic, jelců, okounů, řízků i štik nejdůležitější jest povšimnouti si proudu. Mnozí lovci maří čas, lovíce v tichých zátočinách, kde voda téměř stojí a kde také ryby se nezdržují, leda nějaký línek nebo úhoříček. Tu jest třeba míti na paměti, že ryby většinou se zdržují jen u travin a prutin, kde mají své úkryty a kde také nalézají nejvíce potravin. Vody, obklopené dokola travinami, s měkkým písčitým dnem, hluboké 1,50—3 metry, se slabým proudem, jsou nejlepší loviště.

V srpnu obecné ryby, k nimž čítáme všecky druhy ryb mimo lososa, pstruha, sivena, lipana, štiku, nabývají nejlepší jakosti a uchylují se do poněkud hlubších vod než v měsících dřívějších. Kde v řece se zdržují, to závisí od stavu vody. Když je voda malá, tu ryby ponejvíce se zdržují v korytě říčním uprostřed řečiště. Čím vyšší je stav vody, tím blíže se táhnou ryby ku břehům.

Září a říjen jsou nejlepší dva měsíce k lovu ryb na těžko. Dříve v létě skrývají se ryby ve travinách, které v září vadnou, načež ryby je míjejí. Tu ryby se uchylují do hlubších vod, ale drží se stále ještě v proudu, vyjma štiky, lína, kapra, cejna a úhoře, kteří se pak zdržují ve vodách spíše stojatých.

Za doby zimní s úspěchem lze podniknouti jen lov ryb dravých, štik, lupic a p. Ostatní ryby, pokud vůbec potravu vyhledávají, činí to jen ve vodách nejhlubších. Parmy, kapři, řízci a úhoři v době zimní trvají ve strnulosti a nezabírají na žádné vnadidlo.

Tlouště, okouny a plotice lze loviti ve hlubších vodách se dnem křemenitým, a kde takového není, ve vodách se dnem hlinitým. Doba lovu v zimě nejpříhodnější jest polední. Když v zimě voda stoupá, tu se ryby táhnou do zátočin, kde v tiché vodě, třeba i dosti mělké, výhodně lze loviti.

JAK SE U NÁS PŘED 100 LETY CHODILO NA RYBY A JAKÉ VYBAVENÍ SE TEHDY POUŽÍVALO

Chodíte na ryby? Začátek pstruhové sezóny je tu a tak si zkuste přečíst, jak kdysi chytali ryby naši pradědové. Článek z roku 1910 obsahuje popis tehdejšího rybářského vybavení i návod, jak mít u vody co největší úlovek.

KTERAK CHYTAJÍ SE RYBY NA UDICI.

Každý, kdo ryby na udici chytati chce, musí býti opatřen řádným nářadím. Musí míti prut, šňůru, korek, udici a potápěcí olůvko.

Prut musí býti 2—3 m. dlouhý, tenký, pružný a pevný. Nejlepší jest prut lískový nebo tenký kmínek smrkový nebo jedlový, který v houštině do výšky rostl. Aby se mu tvářnosti a pružnosti dodalo, napaluje se nad ohněm, načež se struhákem (rašplí nebo sklem) oškrabe, skelným papírem ochladí a vlněným hadrem, ve lněném oleji namočeném, natírá. Ve větších obchodech koupiti možno celou udici s prutem leštěným, skládacím, který se stáhne a tak v podobě vkusné holi upotřebiti dá.

Na tenkém konci prutu upevní se pevně šňůra. Délka šňůry řídí se hloubkou a velikostí vody; tloušťka pak její dle ryb, jaké chytati chceme. Na motouz navlékne se zátka na obou koncích poněkud přišpičatělá. Zátka se v prostřed navrtá, pak provleče se brk, jímž protáhneme Šňůru. To nazýváme splávek. Aby šňůra v brku pevně vězela, zastrčí se v brku malým kolíčkem. Ku konci je těžítko (hříženice). K tomu béře se srnčí brok nebo jakékoliv olůvko velikosti hrachu. Ten se do polovice nařízne, do řezu šňůra položí, obě poloviny broku pak stisknou, aby tento na šňůře pevně držel. Není-li broku, postačí z nouze malý kamének, který se na šňůru přiváže.

Spodní část šňůry (pod brokem) činí žíně asi čtvrt až půl m. dlouhé. Na menší ryby stačí 6 žíní. na prostřední (na ryby asi 1 kg. těžké) 12, a pro ještě větší ryby 18—24 žíní, jež se ve šňůru svinou. Nejlepší a nejpevnější žíně jsou z hřebce. Bílé žíně se neosvědčují.

Opatrný rybář řídí si barvu šňůry dle okolností ve vodě. Je-li dno řeky nebo rybníku kamenité, písčité nebo hlinité, béře se šňůra barvy hnědé nebo šedé. Je-li silně rostlinami zarostlé, béře se šňůra zelená. Šňůra musí po každém upotřebení hned a důkladně osušena býti, aby nehnila. Na konec žíně připevní se udice na 3 dm. dlouhou strunu, nejlépe z citery; na štiky se béře mosazný drát.

Chytají-li se ryby, bývá pravidlem, aby udice vždy 4—5 cm. nade dnem řeky visela, což se zřídí korkem. Na udici navléká se vnadidlo. Vnadidlem poslouží nám červi (žížaly, dešťovky), velké mouchy, trubci, včely a j. I uměle napodobené mouchy, červi a j. z kůže vyrobené, poslouží nám dobře. Červi napichují se jedním koncem a provleče se jím celá udice. Na větší a dravé ryby berou se za vnadidlo menší rybky, mihule a j., které se buď pod břicho, nebo ústy skrze žábry, anebo na hřbetě zapichují a živy ponechávají.

Čas, kdy ryby nejlépe se chytati dají, jest od konce května do října (vyjma doby tření). Při chladnějším počasí ryby berou nejlépe od 9 hodin ráno do 3 hodin odpoledne; při teplejším počasí ryby berou nejlépe od 6—9 hod. ráno, v parných dnech nejlépe časně ráno a pozdě na večer. Podobně velice žerou před teplým deštěm, při jižním nebo západním větru, anebo když je obloha zamračena.

Místo, které rybář volí, musí býti skryté, za křovím, tak aby jej ryby neviděly, ba ani stín jeho aby na vodu nepadal. Tam, kde voda prudce proudí, jest lépe chytati, poněvadž zde je více a větších ryb, které číhají na potravu, již jim voda přihrne: podobně tam, kde dobytek přes vodu se honí, bývá hojně ryb. Pod proudem a ve víru jest velmi dobře házeti na parmy. Okouni loví se v tůních na veliké dešťovky; jelci jdou na chrousty a velmi dobře na třešně. Zakusují nejraději z rána o 4. hod. Na malé rybky a ráčky loví se ryby dravé, zejména štiky. Pstruzi jdou na červa (žížalu), jenž úplně musí ležeti na dně.

Též loví se na umělá vnadidla, jako na mouchy, vosy, rybky a j. z kůže nebo kaučuku připravené, jimiž se ve vodě pohybuje. Vnadidlo na pstruhy jsou malé žabky; veliké dešťovky přes noc v hovězí krvi naložené, jsou prý výtečným lákadlem pro pstruhy, právě tak jako dešťovky naložené ve šťávě mateřídouškové nebo před vhozením natřené olejem lněným nebo konopným. Na moučné červy, čerstvě uzenou slaninu, na kuličku sádla nebo medu, na zkažené vrbové dřevo jdou pstruzi rovněž velmi rádi. Rybář stoje na čekané, musí státi nebo seděti úplně tiše, nebo ryby plaší se nejmenším šelestem.

V srpnu berou ryby nejlépe; kolem sv. Michala (29. září) klesají hlouběji a v říjnu ještě hlouběji. Při chytání hodí se udice do vody a pozoruje se korek. Jestli sebou korek 1—2 trhnul, aniž se potopil, jest to známkou, že u toho ryba byla kousla, ale nezachytia. Tu musí se udice vytáhnouti, červ upraviti nebo skousnutý díl napraviti. Ponoří-li se korek pod vodu, jest ryba na udici chycena, a tu jest potřebí mírným trhnutím a povlovným táhnutím směrem k sobě na břeh udici vytáhnouti.

Shledáme-li, že rybka nějaká béře, vytáhneme-li proto a přece nenalezneme nic než ukousnutého červa, nemůžeme nic lepšího učiniti, opakuje-li se to několikráte, než opustiti stanoviště a vyhledati si jiné, neboť jsou to raci místo ryb, kteřížto červy požírají. Nachytané ryby se udržují ve vodě v pleteném sáčku, koši, síti neb i v hrnci: lépe však jest ihned je zabiti, poněvadž udicí poraněny byvše brzy hynou.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

          

 

Vážení rybáři, v sekci Informace pro členy MO je nutné přečíst si informace ohledně GDPR!!! a zařídit se podle toho!

Děkuje Výbor MO Nová Ves I

 

Něco o pytlácích : http://www.inrybar.cz/novinky/pytlaci-v-ceske-republice-pytlactvi-nekontrolovatelne-roste-pytlaci-nelovi-pro-maso-ale-pro-adrenalin/

Konec okounů v Čechách ? :  http://www.inrybar.cz/novinky/konec-okounu-v-cechach-kormorani-denne-likviduji-nase-puvodni-dravce-po-stovkach-kilogramu/

Jaký je Tvůj názor ? : http://www.inrybar.cz/ostatni/rybarske-komentare/rybarske-zavody-maji-ochranci-prirody-pravdu-meli-bychom-je-zakazat/

Lov dravců : http://www.inrybar.cz/ostatni/rybarske-komentare/lov-bez-lanka-neni-frajerina-ale-nezodpovednost/

 

 

Termíny brigád v roce 2024 

11.Května 2024    v 07:00 hodin (p.Souček st.)

1.Června  2024     v 07:00 hodin (p.Hanzl)

13. Července  2024  v 07:00 hodin (p.Hovorka st.)

3. Srpna  2024  v 07:00 hodin (p.Kašpar)

14. Září    2024    v 07:00 hodin (p.Souček ml.)

19. Října  2023    v 07:00 hodin (p.Hovorka ml.)

 

 

Sraz brigádníků je vždy u buňky v 07:00 hodin.

Nářadí zajistí a na místo výkonu brigády doveze ten, kdo bude mít dozor na brigádě (člen výboru). Dozor také upřesní na místě pracovní náplň brigádníků. 

 

Brigádní povinnost každého člena je odpracovat nejméně 10 hodin!!!!!!

 

 Po dohodě lze také dojednat individuální brigádu.

 

 

 

Ceník poplatků za povolenky, brigády, průkazky, známky, zápisné v r. 2024.

Povolenka roční pro dospělé……………………………….….1500 Kč.

Povolenka roční pro mládež do 18 let…………………………..1000 Kč.

Povolenka pro mládež do 15 let…………………………………500 Kč.

Povolenka č. 90 na Labe ………………………………………...500 Kč.

 

Pov. hostovská roční dospělí………………………………….. 3700 Kč.

Pov. hostovské měsíční dospělí..………………………………. 1500 Kč.

Pov. hostovská týdenní dospělí …………………………………1000 Kč.

Pov. hostovská jednodenní dospělí..…. ………………………... 500 Kč.

Pov. hostovská jenom na Labe č.17……………………………...1500 Kč.

Pov. roční dospělá pro cizince.….…………………………….......5000 Kč.

 

Pov. hostovská do 18 let roční ………………………………… 2500 Kč.

Pov. hostovská do 18 let měsíční…………………………………1500 Kč.

Pov. hostovská do 18 let týdenní…………………………………1000 Kč.

Pov. hostovská do 18 let jednodenní……………………………..500 Kč.

 

Pov. hostovská dětská roční…………………………………….1500 Kč.

Pov. hostovská dětská měsíční………………………….……....1000 Kč.

Pov. hostovská týdenní děti do 15 let…………………………...800 Kč.

Pov. hostovská jednodenní děti do 15 let………..……………..300 Kč.

Pov. dětská prázdninová .……………………………………… 500 Kč.

 

Průkazka………………………………………………………….50 Kč.

 

Známka dospělí…………………………………………………700 Kč.

Známka mládež do 18 let………………………………………300 Kč.

Známka děti do 15 let…………………………………………..150 Kč.

 

Zápisné dospělí...………………………………………………..500 Kč.

Zápisné mládež do 18 let ………………………………………400 Kč.

Zápisné děti do 15 let…………………………………………...200 Kč.

Poplatek za neodprac. brig. nových členů…..………………...1500 Kč.

Neodpracovaná brigádní hodina………………………………150 Kč.

 

 

Pokud člen nezaplatí do konce dubna známku, je automaticky vyškrtnut viz. §4 Stanov a pokud chce být dále členem, zaplatí nové zápisné ve stanovené výši.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář