Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení,

tímto si Vás dovoluji pozvat na Výroční členskou schůzi 2024 která se bude konat 23.března 2024 od 09:00 hodin v Novoveské hospodě.

Těšíme se na vaší hojnou účast.

Výbor MO Nová Ves I.

 

18. ROČNÍK DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ, O POHÁR STAROSTY OBCE NOVÁ VES I.

 

Český rybářský svaz z.s, Místní organizace v Nové Vsi I.

oznamuje, že dne 10. června 2023 pořádá v rámci Dne dětí již 18. ročník rybářských závodů o pohár starosty obce na Komorovém rybníku v Nové Vsi / za tratí asi 350m. (vpravo).

Zúčastnit se mohou děti ve věku 6 – 15 let.

Lovit se může na jeden prut. Prezentace účastníků je od 7,00  do 7,55 hod. Zahájení je v 8,00 hod. Občerstvení pro účastníky závodů bude zajištěno. Zúčastnit se mohou i děti, které nejsou členy rybářského kroužku. Hodnotné ceny a občerstvení zajištěno. K dispozici je pouze 55 míst.

Na Vaši účast se těší výbor MO ČRS v Nové Vsi.

 

V Nové Vsi 4. 5.2023         Za výbor: Souček Martin

                                                                 jednatel MO

1. ROČNÍK  RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PRO DOSPĚLÉ ČLENY MO NOVÁ VES I. , MEMORIÁL JOSEFA FORŠTA

 

Český rybářský svaz z.s, MO v Nové Vsi I. oznamuje svým členům, že dne 24. června 2023 pořádá

1. ročník rybářských závodů pro dospělé členy

MO Nová Ves I. jako

 

          MEMORIÁL JOSEFA FORŠTA.

 

Akce se bude konat na Komoráku.

Zúčastnit se mohou členové MO Nová Ves I.

Lovit se bude na jeden prut. Prezentace účastníků je od 7,00  do 7,55 hod. Zahájení je v 8,00 hod. Občerstvení pro účastníky závodu bude zajištěno. K dispozici je pouze 50 míst. V případě nízké účasti (20 lovících) bude možno chytat na dva pruty

Startovné: 200,-Kč

Na Vaši účast se těší výbor MO ČRS v Nové Vsi.

 

V Nové Vsi 26.4.2023.

 

 Za výbor MO Nová Ves I. - Souček Martin

                            

 

Reakce na útoky a obvinění

p. Bohumila Kuny vedené proti MO ČRS Nová Ves I.

 

Vážení členové MO ČRS Nová Ves I., vážení kolegové – rybáři. V posledních dnech jsme bohužel svědky stále agresivnějších útoků ze strany p. Bohumila Kuny vůči naší MO a některým jejím členům, prezentovaných výše zmíněným p. Kunou prostřednictvím sociálních sítí FACEBOOK, YOUTUBE a některých rybářských webových serverů. Jedná se o pokračování útoků, které p. Kuna směřuje proti naší MO již řadu let. Přesněji řečeno od doby, kdy zahájil své podnikatelsko-rybářské „působení“ na revíru Labe 23 A (č. 411 055). Roky jsme na tyto útoky a různá obvinění ze strany p. Bohumila Kuny záměrně nereagovali. Řada z vás si kladla otázku, proč na sebe necháváme beztrestně házet špínu a nereagujeme. Důvod byl prostý. Pan Kuna a jeho nenávistné příspěvky nám za to nestály. Nyní se však situace změnila. Ve svých posledních útocích překročil pan Bohumil Kuna pomyslnou „červenou čáru“, a proto jsme se rozhodli přistoupit k dále uvedeným krokům.

Na základě obsahu posledních útoků p. Bohumila Kuny proti naší MO jsme požádali vybranou advokátní kancelář o zahájení právních kroků směřujících k očištění dobrého jména naší MO, a to jak v rovině občansko-právní, tak i v rovině trestně-právní (trestný čin pomluvy, § 184 odst. 1, 2 trestního zákoníku).

Dále podáváme k příslušnému kárnému orgánu ČRS podnět na zahájení kárného řízení proti p. Bohumilu Kunovi pro porušení §4, odst. 2), písm. e) Stanov ČRS, z.s. (poškozování dobrého jména Svazu a jeho organizačních jednotek, narušování rybářské etiky a vzájemného respektu mezi rybáři a rybářskými organizacemi…).

Zahájení výše uvedených kroků jsme v rámci vedení naší MO pečlivě zvažovali. Došli jsme však k jednomyslnému závěru, že je v zájmu celé rybářské veřejnosti zamezit pomluvám, lhaní a cílenému vyvolávání zášti mezi rybáři tak, jak to celé roky předvádí p. Bohumil Kuna. Rozhodli jsme se proto adekvátně reagovat, přimět p.Bohumila Kunu k přijetí osobní zodpovědnosti za jeho dosavadní chování a očistit dobré jméno naší MO a jejích členů.   

Dále cítíme povinnost uvést na pravou míru informace zveřejněné p.Bohumilem Kunou v jeho posledních „příspěvcích“ a rozptýlit tak možné obavy a nejistotu, které p. Kuna u rybářské veřejnosti cíleně vyvolává.

 

 

JAK JE TO TEDY DOOPRAVDY?

 1. Pochybení RS – p. Petra Kašpara

Zcela banální záležitost, kterou p. Kuna zveličil do obludných rozměrů. Co se ve skutečnosti stalo? Člen RS a předseda naší MO, p. Petr Kašpar, prováděl rutinní kontrolu lovících na revíru č. 411 055. Při kontrole rybařících klientů p.Kuny byl p.Kunou vyzván k předložení Průkazu rybářské stráže. Po zjištění, že průkaz zapomněl, kontrolu přerušil a odešel. TO JE VŠE. Své pochybení nijak nepopírá. Žádného protiprávního jednání se ale nedopustil, žádnou újmu nikomu nezpůsobil. Pan Kuna, nijak se netající upřímnou nenávistí k p. Kašparovi, však celou věc skandalizuje a prezentuje, jako by šlo o vraždu. Celospolečenský dopad opomenutí p. Kašpara je však zhruba stejný, jako když si p. Kuna zapomene cestou na „svůj flek“ řidičák, policista nechá doma služební průkaz a rybář povolenku.

 

 1. Obvinění p. Kašpara z „nadržování“ a „protěžování“ osob jemu známých

V tomto zmateném „příspěvku“ p. Kuna opět překrucuje fakta a obviňuje p. Kašpara, že si zve na jinak nepřístupný pozemek kamarády, nechá je zavážet do zákazu vplutí, zatímco nebohého p.Kunu odtamtud vyhazuje. Na rozdíl od p. Kuny je nám totožnost obou rybařících kamarádů známa a jejich vysvětlení je od prezentace p. Kuny poněkud odlišné. Dotyčný rybář skutečně zavezl své montáže do zákazu vplutí, ale pan Kašpar ho odtamtud poté, co byl upozorněn kolegou z jezu, přišel okamžitě vyhodit! Pan Kuna si ale vybájil verzi, která mu vyhovuje více. Pan Kašpar a jeho kolegové z jezu ve skutečnosti z podjezí vyhazují každého, bez rozdílu! Pro úplnost dodejme, že přístup na uvedený pozemek si dotyční rybáři domluvili s jeho majitelem. A tím pan Kašpar rozhodně není.

 

 1. Obvinění RS z nečinnosti a zavinění instalace závor

Pan Kuna obviňuje RS, že díky své údajné nečinnosti zapříčinila hromadění nepořádku podél pro auta uzavřeného úseku, v důsledku čehož došla Povodí Labe, s.p. trpělivost a úsek opatřila závorami. Realita je opět trochu jiná. Podél tohoto úseku byl celá léta nepořádek v mezích normy. Řada místních rybářů si to hlídala, stejně jako RS a dnes již zesnulý bývalý předseda MO Josef Foršt, který byl svými kontrolami pravého břehu pověstný. Skutečným podnětem pro uzavření tohoto úseku pro automobily byla stížnost jednoho z rybářů na nepřijatelný provoz automobilů podél přírodní rezervace Veltrubský luh v době pandemie COVID. V pojíždění po této cestě pak vynikalo četností a rychlostí zejména jedno vozidlo, a to stříbrné Mitsubishi PAJERO řízené p. Kunou, neustále pendlující po pravém břehu Labe tam a zpět. Vzhledem k polepům vozu a nezaměnitelnému zjevu p. Kuny vylučují svědci (jejich totožnost je nám známa) jakýkoliv omyl. Bylo jen otázku času, kdy některé z projíždějících aut smete procházející či na kolech projíždějící návštěvníky. Nikoliv tedy údajná nečinnost RS, ale nepřijatelný provoz aut v daném místě (vč. vozu p. Kuny) vedl Povodí Labe s.p. k uzavření cesty.

 

 1. Údajné znehodnocení revíru a znemožnění lovu

Revír 411 055 je přístupný po obou březích takřka ze 100% a je možné na něm bez problémů lovit. Pouze není přístupný automobilem, jako řada dalších revírů, kde museli problém s automobily rovněž řešit. Paradoxem je, že jediný úsek přístupný automobilem je ta část revíru, na níž má své „komerční rybářské tábořiště“ p. Kuna. Tam můžete zajet nejen autem, ale jezdí tam za p. Kunou už i autobusy. Znepřístupnění části pravého břehu Labe mezi Velkým Osekem a Veltrubským luhem pro automobily tedy rybolov neznemožňuje a má na revír dokonce pozitivní dopady. Podél revíru se přestala „honit“ auta a snížil se i obrovský rybářský tlak na revír, částečně způsobený bezohlednými rybářsko-podnikatelskými aktivitami p. Bohumila Kuny.

 1. Výhrůžka odebráním „dekretu“ MO ČRS Nová Ves I.

Typický případ snahy p. Bohumila Kuny o vyvolání senzace. Neexistuje žádná skutečnost, jež by k tomuto extrémnímu kroku mohla zavdat příčinu.Další komentář si tento nesmysl nezaslouží.

 

Naše MO ČRS Nová Ves I. (rok založení 1948) patří mezi nejstarší organizace ČRS. Našimi řadami prošly generace sportovních rybářů, jejichž představitele spojovala láska k rybářskému sportu a v řadě případů i vzájemná úcta a respekt. Samozřejmě, všichni z nás kvůli rybaření někdy zažili různé spory. Některé skončily u prvního večerního piva v místní hospodě, některé se táhly déle. Nikdy zde ale nepanovala taková atmosféra zloby a zášti, jakou trvale vyvolává p. Bohumil Kuna. Nezbývá než doufat, že revír Labe 23 A začne brzy poutat pozornost rybářské veřejnosti opět jen díky svým rybám a kráse okolní přírody, a nikoliv díky aktivitám jediného člověka, kterému jde ve skutečnosti o všechno možné, jenom ne o ryby…   

 

Za MO ČRS Nová Ves I.

Martin Souček, jednatel MO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení , 

dovolte mi touto cestou oznámit smutnou zprávu, že naše řady opustil jeden z našich dlouholetých členů, pan Jaroslav SAHULA  starší.

Odešel po dlouhodobé nemoci dne 8.7.2022 ve věku 65 let.

Věnujte  prosím  tichou vzpomínku.

Výbor MO Nová Ves I.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

T E R M Í N Y   V Y D Á V Á N Í    P O V O L E N E K   V   r. 2024.

 

Výbor MO ČRS v Nové Vsi tímto oznamuje všem svým členům, že povolenky k lovu ryb budou v r. 2024 vydávány v klubovně MO v Nové Vsi I. v  těchto termínech.

Změna v prvních třech měsících roku je z důvodu, že chodí pro povolenku hodně lidí a vzhledem  k legislativním změnám  bude vydání povolenky déle trvat. Zadávat a především aktualizovat se budou všechny údaje týkající se každého rybáře do nového programu RIS !!! Takže všechny prosím o trpělivost a součinnost. Učíme se to.

Leden - sobota 13.1.2024 od  08:00 hodin ráno !

Únor - sobota 10.2.2024 od 08 : 00 hodin ráno !

Březen - sobota 10.3.2024 od 08 : 00 hodin ráno !

Duben - pátek     13.4.2024 od 17,00 hod.

Květen - pátek   11.5.2024 od 17,00 hod.

 

V červnu a dalších měsících budou povolenky vydávány jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě. (tel. 776888065).

Poslední termín na zaplacení příspěvkových známek je 30 duben.

Kdo si známku do tohoto termínu nezaplatí, bude mu automaticky zrušeno členství v MO !!!

I v r. 2024 budou vydávány hostovací povolenky pro Vaše známé a kamarády a to krátkodobé i celoroční.

 

V Nové Vsi I. 12.12.2024                                                                        Za výbor MO ČRS z.s..      

                                                                                           Martin Souček – jednatel MO.

 

 

              Návrh na usnesení z VČS MO Nová Ves I, konané 26.3.2022

 

Členská schůze schvaluje:

 1. program jednání VČS.
 2. zprávu předsedy o činnosti za období od poslední VČS.
 3. účetní závěrku za r. 2021.
 4. rozpočet na r. 2022.
 5. zprávu dozorčí komise.
 6. zprávu pokladní a účetní.
 7. počet brig. hod. ve výši 10 hod. a výši náhrady za neodpracovanou hod. 150 Kč.
 8. důchodci, kteří v daném roce dovrší 66 let věku, jsou zproštěni brigádní povinnosti.
 9. zápisné nových dospělých členů 500 Kč. Dorost 300 Kč. Děti do 15 let 150 Kč.
 10. Nově nastupující člen platí neodpracovanou brigádu částkou 1500 Kč.
 11. na revíru 411154 / ramena a písečáky / se musí kapr 65 cm a více vracet zpět vodě a na řece Labi revír 411055 kapr 70 cm a více.
 12. MO bude i v r. 2022 hospodařit samostatně.

13) Lov ryb a vnadění na neuvařenou kukuřici, nebo luštěninami bude považován za hrubé porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva.

14) Každý rybář si může ponechat v průběhu rybářské sezony 50 ušlechtilých ryb, z toho 40 ks. kapra a 10 ks. dravých ryb ( štika, candát, nebo jejich kombinaci). Sumec obecný bez omezení.

15) Při dosažení tohoto limitu, pokud chce dále lovit, musí si člen koupit novou

       povolenku.

16) členská schůze schvaluje návrh, aby výboru MO a členům, kteří odpracují více jak 50 brig. hod. byly vydány roční povolenky zdarma.

17) členská schůze schvaluje změnu v Bližších podmínkách  výkonu rybářského práva na revíru LABE 23A číslo revíru 411055 se od 1.1.2023 zakazuje lov z pevných i plovoucích mol a z pevných plovoucích přístavišť, včetně zařízení veřejné lodní dopravy

18) členská schůze schvaluje změnu v Bližších podmínkách  výkonu rybářského práva na revíru LABE 23A číslo revíru 411055 seod 1.1.2023 zakazuje lov z plavidel. Zavážení nástrah a návnad je povoleno.

19) Členská schůze zvolila výbor MO ve složení :

Kašpar Petr , Martin Souček , Hanzl Jiří, Hovorka Jiří , Novotný Jiří, Hovorka Radek, Mén Josef,

 

 

 

 Členská schůze bere na vědomí:

a/  cenu členských ročních povolenek a povolenek hostovacích.

Členská schůze uložila výboru, aby do jednoho měsíce projednal veškeré připomínky z VČS a s výsledkem seznámil členskou základnu prostřednictvím internetu a vývěsních skříněk.

 

Ceník poplatků za povolenky, brigády, průkazky, známky, zápisné v r. 2024.

 

Povolenka roční pro dospělé……………………………….….1500 Kč.

Povolenka roční pro mládež do 18 let…………………………..1000 Kč.

Povolenka pro mládež do 15 let…………………………………500 Kč.

Povolenka č. 90 na Labe ………………………………………...500 Kč.

 

Pov. hostovská roční dospělí………………………………….. 3700 Kč.

Pov. hostovské měsíční dospělí..………………………………. 1500 Kč.

Pov. hostovská týdenní dospělí …………………………………1000 Kč.

Pov. hostovská jednodenní dospělí..…. ………………………... 500 Kč.

Pov. hostovská jenom na Labe č.17……………………………...1500 Kč.

Pov. roční dospělá pro cizince.….…………………………….......5000 Kč.

 

Pov. hostovská do 18 let roční ………………………………… 2500 Kč.

Pov. hostovská do 18 let měsíční…………………………………1500 Kč.

Pov. hostovská do 18 let týdenní…………………………………1000 Kč.

Pov. hostovská do 18 let jednodenní……………………………..500 Kč.

 

Pov. hostovská dětská roční…………………………………….1500 Kč.

Pov. hostovská dětská měsíční………………………….……....1000 Kč.

Pov. hostovská týdenní děti do 15 let…………………………...800 Kč.

Pov. hostovská jednodenní děti do 15 let………..……………..300 Kč.

Pov. dětská prázdninová .……………………………………… 500 Kč.

 

Průkazka………………………………………………………….50 Kč.

 

Známka dospělí…………………………………………………700 Kč.

Známka mládež do 18 let………………………………………300 Kč.

Známka děti do 15 let…………………………………………..150 Kč.

 

Zápisné dospělí...………………………………………………..500 Kč.

Zápisné mládež do 18 let ………………………………………400 Kč.

Zápisné děti do 15 let…………………………………………...200 Kč.

Poplatek za neodprac. brig. nových členů…..………………...1500 Kč.

Neodpracovaná brigádní hodina………………………………150 Kč.

 

Pokud člen nezaplatí do konce dubna známku, je automaticky vyškrtnut viz. §4 Stanov a pokud chce být dále členem, zaplatí nové zápisné ve stanovené výši.

 

                                                                                   

 

GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR  

Vážení rybáři, je nutné si přečíst tyto tři odkazy viz níže a zařídit se podle toho!!!

Děkuje Výbor MO Nová Ves I. 

-----------------------------------------------------

Rozšířený-souhlas se-zpracováním-osobních-údajů-v.-2018.2.docx

MO Nová Ves I Směrnice-ČRS-k-ochraně-osobních-údajů_MO GDPR pro MO Nová Ves I.docx

Seznámení s právy a povinostmi GDPR.docx

 

 

Termíny brigád v roce 2024 

 

 

11.Května 2024    v 07:00 hodin (p.Souček st.)

1.Června  2024     v 07:00 hodin (p.Hanzl)

13. Července  2024  v 07:00 hodin (p.Hovorka st.)

3. Srpna  2024  v 07:00 hodin (p.Kašpar)

14. Září    2024    v 07:00 hodin (p.Souček ml.)

19. Října  2023    v 07:00 hodin (p.Hovorka ml.)

 

Sraz brigádníků je vždy u buňky v 07:00 hodin.

Nářadí zajistí a na místo výkonu brigády doveze ten, kdo bude mít dozor na brigádě (člen výboru). Dozor také upřesní na místě pracovní náplň brigádníků. 

 

Brigádní povinnost každého člena je odpracovat nejméně 10 hodin!!!!!!

 

 Po dohodě lze také dojednat individuální brigádu.

ČRS z.s., místní organizace Nová Ves I

 

 

 

Kontaktní údaje na rybářský kroužek.

Kontakt na vedoucího kroužku: Mén Josef

Tel: 776888065

e-mail: rybari-novaves@seznam.cz

 

Místo schůzek kroužku:  Klubovna MO, Na Průhoně 81

 

Četnost schůzek kroužku v měsíci: 1x

 

 

 

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

Dne 19.4.2016 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č.194/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Níže v textu jsou uvedeny nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu již od 16.června 2016, kdy vyhláška nabude platnosti.

1) zvýšení míry kapra na 40cm na mimopstruhových i pstruhových revírech

2) kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1.ledna do 15.dubna a dále od 1.prosince do 31.prosince

3) hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1.ledna do 15.června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16.června 2016 prosíme o respektování novely. Údaje uvedené v rybářském řádu (BPVRP) který je součástí soupisů rybářských revírů pro rok 2016 a 2017, který měl uzávěrku v září loňského roku nemůže novelu obsahovat a je v něm původní legislativní úprava.

 

SEZNAM ČLENŮ RS SÚS S CELOKRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ NA
SDRUŽENÝCH REVÍRECH STŘEDOČESKÉHO ÚS S VÝJIMKOU
REVÍRŮ MO ČÁSLAV OD ROKU 2016

 

Dušan Hýbner

 

08821

 

 

Radek Zahrádka

 

8733

 

 

Štěpnička Milan

 

77

 

 

Horák Viliam

 

1407

 

 

Ing. Hejda Pavel

 

08163

 

Foršt Josef

 

02451

 

 

Nývlt Vladimír

 

00600

 

Pacholátko Richard

 

8726

 

Ing. Ptáček Radek

 

11062

 

Šukovský Radek

 

08137

 

 

Pavel Jindřich

 

08673

 

 

Ing. Vrána Pavel PhD.

 

7878

 

Potměšil Miroslav

 

02707

 

 

Stuchl Zdeněk

 

BUDE DOPLNĚNO

 

 

Kubát Ladislav

 

01100

 

Tomeš Pavel

 

0149

 

 

Porhansl Jan

 

14726

 

Šebek Jan

 

00126

 

 

Mgr. Šanko Jan

 

15173

 

 

Včelák Jindřich

 

8744

 

Ing. Semáč Jan

 

14557

T

 

 

 

 Vaše připomínky, dotazy a podněty pro zlepšení  můžete posílat na :   

 rybari-novaves@seznam.cz
 

 

Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do břehů, stavět přístřešky, rozdělávat ohně ,  vyřezávat křoví a větve stromů. Každý rybář je povinen na místě kde loví udržovat pořádek.  Pokud chce lovit na místě, které je znečištěno,provede nejprve úklid a pak může lovit.

 

Zjistí- li rybářská stráž nebo hospodář, že rybář loví na místě, které je znečištěno, bude proti němu postupováno dle ryb. řádu.  Je zakázáno vnadit a lovit neuvařenými luštěninami a kukuřicí. 
Na hrázích mezi D1, D2 a Komorákem , na výtažníku v Klavarech a na Komoráku je rybolov zakázán.
 

Na hrázi mezi D1 a Komorákem je povolen pouze držitelům ZTP a ZTPP. 

  Nedílnou součástí povolenky je ryb. řád a tyto bližší podmínky.
Lov dravců: 
Lov dravců je povolen od 16 června do konce roku a to na živou či mrtvou rybku a na třpytku nebo jinou umělou nástrahu. Nástražní rybička nesmí být menší jak 13 cm. Jako nástražní rybka se nesmí použít ryba lososovitá, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovnou míru.
 Porušení tohoto nařízení bude mít za následek odebrání povolenky. 
Výkon rybářského práva dětí a mládeže.Děti mohou být organizovány od začátku školní docházky do věku 15 let. Nesmí lovit na živou rybku. Mohou lovit na dva pruty. Jinak pro ně platí rybářský řád jako pro dospělé rybáře. Mládež 16 až 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. 
Na všech revírech MO ČRS Nová Ves je povinný podběrák.
  Povolenku s řádně vyplněným sumářem úlovků je každý držitel povolenky povinen vrátit nejdéle do 15 dnů po skončení její platnosti i v tom případě že  nedocílil žádných úlovků. 
Neodevzdaný sumář má za následek nevydání povolenky na příští rok.
 

OZNÁMENÍ:

MO ČRS v Nové Vsi, oznamuje zájemcům o rybářský sport, že mohou být přijati  mezi řady rybářů na základě § 22 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a §10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. pouze po složení zkoušek formou testu.
První co musí zájemce učinit je podat si přihlášku.Na základě podané přihlášky budou zájemci zapůjčeny pomůcky pro nastudování poznávání ryb a zákona. Zažádat si o přihlášku a podat tuto přihlášku mohou zájemci vždy do konce ledna.
Zkoušky ze znalostí ryb a zákona formou testu proběhnou vždy druhou sobotu v měsíci březnu v klubovně MO od 14 hod.                    
Hanzl Jiří