Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení,

tuto sobotu 22.8.2020 se koná odložený již 15tý ročník dětských rybářských závodů ,, O pohár starosty obce Nová Ves I."

Prezentace malých závodníků je od 07:00 hodin do 08.00 hodin tak jako vždy, u ,,Komoráku ".

Občestvení a ceny jsou zajištěny.

 

POZVÁNKA !!!!

Výbor MO ČRS v Nové Vsi Oznamuje svým členům, že dne 5.září 2020 se uskuteční odložená  Výroční Členská Schůze.

Místo konání : Novoveská Hospoda

Začátek schůze : od 09:00 Hodin

Všichni jste srdečně zváni!

 

 

  15.Ročník dětských rybářských závodů se přesouvá až na termín 22.8.2020 (předposlední sobota v Srpnu)

 

Vážení ,

Z důvodů všem jistě známých, byla Výroční členská schůze plánovaná na konec Března  zrušena.

Všichni členi naší Mo byli o tomto informováni formou SMS od našeho pana předsedy. Zda bude náhradní termín nikdo v tuto chvíli neví.

 

 

 

 Usnesení z VČS MO Nová Ves I, konané 30.3. 2019

Členská schůze schvaluje:

 1. program jednání VČS.
 2. zprávu předsedy o činnosti za období od poslední VČS.
 3. účetní závěrku za r. 2018.
 4. rozpočet na r. 2019.
 5. zprávu dozorčí komise.
 6. zprávu pokladní a účetní.
 7. počet brig. hod. ve výši 10 hod. a výši náhrady za neodpracovanou hod. 130 Kč.
 8. důchodci, kteří v daném roce dovrší 66 let věku, jsou zproštěni brigádní povinnosti.
 9. zápisné nových dospělých členů 400 Kč. Dorost 300 Kč. Děti do 15 let 150 Kč.
 10. Nově nastupující člen platí neodpracovanou brigádu částkou 1300 Kč.
 11. na revíru 411154 / ramena a písečáky / se musí kapr 65 cm a více vrátit zpět vodě a na řece Labi revír 411055 kapr 70 cm a více.
 12. MO bude i v r. 2019 hospodařit samostatně.

13) Lov ryb a vnadění na neuvařenou kukuřici, nebo luštěninami bude považován za hrubé porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva.

14) Každý rybář si může ponechat v průběhu rybářské sezony 50 ušlechtilých ryb, z toho 40 ks. kapra a 10 ks. dravých ryb ( štika, candát, nebo jejich kombinaci). Sumec obecný bez omezení.

15) Při dosažení tohoto limitu, pokud chce dále lovit, musí si koupit novou

       povolenku.

16) členská schůze schvaluje návrh, aby členům, kteří odpracují více jak 50 brig. hod. byly vydány roční povolenky zdarma.

17) členská schůze schvaluje zákaz TROLLINGU na rev. 411055 Labe 23A. (zákaz vláčení nástrah za lodí, nebo člunem.)

 

 Členská schůze bere na vědomí:

A/  cenu členské roční místní povolenky ve výši 1300 Kč. Cena povolenky pro děti 350 Kč a dorost 800 Kč. a pov. ozn. č. 90 – Labe, Vltava 400 Kč.

Jednodenní hostovací povolenky dospělí ve výši 300 Kč, týdenní 900 Kč, měsíční 1400 Kč, roční 2600 Kč, pov. pro cizince ve výši 4000 Kč. Povolenka hostovací pro mládež do 18 let jednodenní 300 Kč, týdenní 800 Kč, měsíční 1300 Kč, a roční 2300 Kč.

Povolenka hostovací děti do 15 let jednodenní 300 Kč, týdenní 600 Kč, měsíční 900 Kč, celoroční 1500 Kč a prázdninová 500 Kč.

Povolenka hostovací roční jen na náš úsek řeky Labe revír 411055 – LABE 23 A - 1200 Kč.

B/ na revíru  411055 -  Labe 23A, t.j od jezu v Klavarech až po jez ve Velkém Oseku platí lov ryb na  pov. č. 17 a na cizích úsecích řeky Labe lov ryb na pov. č. 90.

Členská schůze uložila výboru, aby do jednoho měsíce projednal veškeré připomínky z VČS a s výsledkem seznámil členskou základnu prostřednictvím internetu a vývěsních skříněk.

 

         V Nové Vsi 30.3.2019.                          Návrhová komise ve složení:

.                                                                                 Nerad Libor – v.r.

                                                Waiss Ivan- v.r.

                                                                                   Šárovec Pavel - v.r.

.       

Zápis z VČS MO ČRS Nová Ves I konané 30.3.2019.

 

 1. Schůzi zahájil jednatel p. Souček v 9.15 hod.
 2. Seznámení s programem schůze – program odsouhlasen.
 3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé VČS.
 4. Provedení volby komisí:

Mandátová – Mén, Hanzl a Mrňák - schůze se zúčastnilo 48 členů,14  bylo omluveno  - 15 minut čekací doba a schůze byla usnášeníschopná.

Návrhová – Nerad Libor, Šárovec Pavel, Waiss Ivan , - pan Nerad přednesl návrh na usnesení.  

 1. Zpráva předsedy MO- J. Foršta, - zpráva odsouhlasena a založena.
 2. Zpráva pokladníka MO -J. Zajíce, - zpráva odsouhlasena a založena
 3. Účetní závěrka, - -za p. ing. Krulišovou přednesl p. Zajíc.- zpráva odsouhlasena a založena.
 4. Návrh rozpočtu na r. 2019, J. Foršt – odsouhlasen a založen.
 5. Zpráva dozorčí komise, - vzato na vědomí.
 6. Usnesení z VČS odsouhlaseno a založeno.
 7. Diskuse, -  P. Šárovec navrhnul, aby byly na rok hájeni dravci. Předseda vysvětli, že to na rok není možné a proč. Dále p. Hovorka navrhnul, aby se dravci lovili jen na jednoháček. Bude projednáno na výborové schůzi a předseda zjistí na ÚS zda je to možné.

12) Přestávka s občerstvením. Jako občerstvení se podával roštěná.

13) Jednatel poděkoval za účast, a předseda za důstojný průběh VČS.

14) Závěr schůze v 10.30 hod.

 •  

 

V Nové Vsi 30.3.2019.Zapsal:Foršt Josef v.r.

Ceník poplatků za povolenky, brigády, průkazky, známky, zápisné v r. 2020.

 

Povolenka roční pro dospělé……………………………….….1300 Kč.

Povolenka roční pro mládež do 18 let…………………………..800 Kč.

Povolenka pro mládež do 15 let…………………………………350 Kč.

Povolenka č. 90 na Labe ………………………………………...400 Kč.

 

Pov. hostovská roční dospělí………………………………….. 2600 Kč.

Pov. hostovské měsíční dospělí..………………………………. 1400 Kč.

Pov. hostovská týdenní dospělí …………………………………900 Kč.

Pov. hostovská jednodenní dospělí..…. ………………………... 300 Kč.

Pov. hostovská jenom na Labe č.17……………………………...1200 Kč.

Pov. roční dospělá pro cizince.….……………………………....4000 Kč.

 

Pov. hostovská do 18 let roční ………………………………… 2300 Kč.

Pov. hostovská do 18 let měsíční…………………………………1300 Kč.

Pov. hostovská do 18 let týdenní…………………………………800 Kč.

Pov. hostovská do 18 let jednodenní……………………………..300 Kč.

 

Pov. hostovská dětská roční…………………………………….1500 Kč.

Pov. hostovská dětská měsíční………………………….……....900 Kč.

Pov. hostovská týdenní děti do 15 let…………………………...600 Kč.

Pov. hostovská jednodenní děti do 15 let………..……………..300 Kč.

Pov. dětská prázdninová .……………………………………… 500 Kč.

 

Průkazka………………………………………………………….20 Kč.

 

Známka dospělí…………………………………………………500 Kč.

Známka mládež do 18 let………………………………………200 Kč.

Známka děti do 15 let…………………………………………..100 Kč.

 

Zápisné dospělí...………………………………………………..400 Kč.

Zápisné mládež do 18 let ………………………………………300 Kč.

Zápisné děti do 15 let…………………………………………...150 Kč.

Poplatek za neodprac. brig. nových členů…..………………...1300 Kč.

Neodpracovaná brigádní hodina………………………………130 Kč.

 

Pokud člen nezaplatí do konce dubna známku, je automaticky vyškrtnut viz. §4 Stanov a pokud chce být dále členem, zaplatí nové zápisné ve stanovené výši.

 

                                                                                   

 

GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR   GDPR  

Vážení rybáři, je nutné si přečíst tyto tři odkazy viz níže a zařídit se podle toho!!!

Děkuje Výbor MO Nová Ves I. 

-----------------------------------------------------

Rozšířený-souhlas se-zpracováním-osobních-údajů-v.-2018.2.docx

MO Nová Ves I Směrnice-ČRS-k-ochraně-osobních-údajů_MO GDPR pro MO Nová Ves I.docx

Seznámení s právy a povinostmi GDPR.docx

 

Termíny brigád v roce 2020

 

Výbor MO na únorové výborové schůzi odsouhlasil termíny brigád na rok 2020.

A to :

1. brigáda 16.Května v 7:00 hodin (dozor p. Mrňák)

2. brigáda 6.Června v 7:00 hodin  (dozor p.Mrňák)

3. brigáda 18.Července v 7:00 hodin  (dozor p.Mén)

4.brigáda 15.Srpna v 7:00 hodin  (dozor p.Souček)

5. brigáda  19.Září v 7:00 hodin  (dozor p.Hanzl)

6. brigáda 10.Října v 7:00 hodin  (dozor p.Novotný)

Sraz brigádníků je vždy u buňky v 7:00 Hodin ráno . Nářadí zajistí a na místo výkonu brigády doveze ten, kdo bude mít dozor na brigádě (člen výboru). Dozor také upřesní na místě pracovní náplň brigádníků. 

Vezměte s sebou dobrou náladu !

Po dohodě lze také dojednat individuální brigádu a chuť do práce.

Brigádní povinnost každého člena je odpracovat nejméně 10 hodin!!!!!!

 ČRS z.s., místní organizace Nová Ves I

 

MO   vydává   hostovací povolenky.

Kontaktní údaje na prodejce povolenek / výdejny /.

Místo prodeje povolenek:  Havlíčkova 252, Nová Ves I, 28002 Kolín 2

otevírací doba prodeje povolenek:        Každý den

Kontakt na prodejce povolenek:   Foršt Josef

Tel: 776888065

e-mail: rybari-novaves@seznam.cz

prodej povolenek po telefonické dohodě          ano                       

Platba v hotovosti                                                          ano                       

Platba platební kartou                                                 ne

 

Kontaktní údaje na rybářský kroužek.

Kontakt na vedoucího kroužku:  Foršt Josef, Mén Josef

Tel: 776888065

e-mail: rybari-novaves@seznam.cz

 

Místo schůzek kroužku:  Klubovna MO

 

Četnost schůzek kroužku v měsíci: 1x

 

 

 

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

Dne 19.4.2016 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č.194/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Níže v textu jsou uvedeny nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu již od 16.června 2016, kdy vyhláška nabude platnosti.

1) zvýšení míry kapra na 40cm na mimopstruhových i pstruhových revírech

2) kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1.ledna do 15.dubna a dále od 1.prosince do 31.prosince

3) hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1.ledna do 15.června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16.června 2016 prosíme o respektování novely. Údaje uvedené v rybářském řádu (BPVRP) který je součástí soupisů rybářských revírů pro rok 2016 a 2017, který měl uzávěrku v září loňského roku nemůže novelu obsahovat a je v něm původní legislativní úprava.

 

SEZNAM ČLENŮ RS SÚS S CELOKRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ NA
SDRUŽENÝCH REVÍRECH STŘEDOČESKÉHO ÚS S VÝJIMKOU
REVÍRŮ MO ČÁSLAV OD ROKU 2016

 

Dušan Hýbner

 

08821

 

 

Radek Zahrádka

 

8733

 

 

Štěpnička Milan

 

77

 

 

Horák Viliam

 

1407

 

 

Ing. Hejda Pavel

 

08163

 

Foršt Josef

 

02451

 

 

Nývlt Vladimír

 

00600

 

Pacholátko Richard

 

8726

 

Ing. Ptáček Radek

 

11062

 

Šukovský Radek

 

08137

 

 

Pavel Jindřich

 

08673

 

 

Ing. Vrána Pavel PhD.

 

7878

 

Potměšil Miroslav

 

02707

 

 

Stuchl Zdeněk

 

BUDE DOPLNĚNO

 

 

Kubát Ladislav

 

01100

 

Tomeš Pavel

 

0149

 

 

Porhansl Jan

 

14726

 

Šebek Jan

 

00126

 

 

Mgr. Šanko Jan

 

15173

 

 

Včelák Jindřich

 

8744

 

Ing. Semáč Jan

 

14557

T

 

 

 

 Vaše připomínky, dotazy a podněty pro zlepšení  můžete posílat na :   

 rybari-novaves@seznam.cz
 

Každý držitel povolenky je povinen respektovat zhotovená místa k lovu ryb jinými rybáři.  V případě příchodu majitele zhotoveného místa, toto místo mu uvolnit !!!

 

Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do břehů, stavět přístřešky, rozdělávat ohně ,  vyřezávat křoví a větve stromů. Každý rybář je povinen na místě kde loví udržovat pořádek.  Pokud chce lovit na místě, které je znečištěno,provede nejprve úklid a pak může lovit.

Zjistí- li rybářská stráž nebo hospodář, že rybář loví na místě, které je znečištěno, bude proti němu postupováno dle ryb. řádu.  Je zakázáno vnadit a lovit neuvařenými luštěninami a kukuřicí. 
Na hrázích mezi D1, D2 a Komorákem , na výtažníku v Klavarech a na Komoráku je rybolov zakázán.
 

Na hrázi mezi D1 a Komorákem je povolen pouze držitelům ZTP a ZTPP. 

  Nedílnou součástí povolenky je ryb. řád a tyto bližší podmínky.
Lov dravců: 
Lov dravců je povolen od 16 června do konce roku a to na živou či mrtvou rybku a na třpytku nebo jinou umělou nástrahu. Nástražní rybička nesmí být menší jak 13 cm. Jako nástražní rybka se nesmí použít ryba lososovitá, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovnou míru.
 Porušení tohoto nařízení bude mít za následek odebrání povolenky. 
Výkon rybářského práva dětí a mládeže.Děti mohou být organizovány od začátku školní docházky do věku 15 let. Nesmí lovit na živou rybku. Mohou lovit na dva pruty. Jinak pro ně platí rybářský řád jako pro dospělé rybáře. Mládež 16 až 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. 
Na všech revírech MO ČRS Nová Ves je povinný podběrák.
  Povolenku s řádně vyplněným sumářem úlovků je každý držitel povolenky povinen vrátit nejdéle do 15 dnů po skončení její platnosti i v tom případě že  nedocílil žádných úlovků. 
Neodevzdaný sumář má za následek nevydání povolenky na příští rok.
 

OZNÁMENÍ:

MO ČRS v Nové Vsi, oznamuje zájemcům o rybářský sport, že mohou být přijati  mezi řady rybářů na základě § 22 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a §10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. pouze po složení zkoušek formou testu.
První co musí zájemce učinit je podat si přihlášku.Na základě podané přihlášky budou zájemci zapůjčeny pomůcky pro nastudování poznávání ryb a zákona. Zažádat si o přihlášku a podat tuto přihlášku mohou zájemci vždy do konce ledna.
Zkoušky ze znalostí ryb a zákona formou testu proběhnou vždy druhou sobotu v měsíci březnu v klubovně MO od 14 hod.                     Foršt Josef