Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak správně vyplnit úlovkový lístek a sumář

 

F. Metodický pokyn pro upřesnění zápisů docházky a úlovků v přehledu o úlovcích a sumarizace úlovků po ukončení platnosti povolenky:
 
Lovící před zahájením lovu zaznamená do oddílu II povolenky - evidence docházky a úlovků – datum a číslo revíru ( šestimístné). V případě ulovení vyjmenovaného druhu ryby ( kapr, štika, candát, bolen, sumec, lososovité ryby kromě síhů a lipan ) zapíše do kolonky druh, jeho hmotnost a délku v cm. U ostatních druhů ryb zapisuje lovící ulovené a ponechané ryby po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
Pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtne lovící vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu          ( Evidence docházky a úlovků ) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dni.
 
Příklad č.1 - zapisování docházky a úlovků:
Oddíl II povolenky k lovu
EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ
 

Datum
Číslo revíru
Pod-revír
Druh
ks
kg
cm
20.6.
411154
P2
kapr
1
2,0
45
20.6.
411 154
D1
Karas
10
2,3
 
31.8.
411 154
D2
kapr
1
3,1
52
21.12.
411 154
 
P1
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po ukončení platnosti povolenky provede každý lovící sumarizaci úlovků a docházek na zadní straně oddílu II povolenky k lovu – sumář úlovků a docházek - a to tak, že na jednom řádku budou uvedeny dosažené úlovky v témže revíru nasčítaně z jednotlivých dnů podle jednotlivých předepsaných druhů a proškrtne nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. V případě, že na některém z revírů nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat a uvést počet docházek.
 
Příklad č. 2 – sumarizace úlovků:
Rybář během roku lovil na revírech: 411 503, 411 125 a 411 105 – sumář bude vyplněn takto:
 
 clip_image002.jpg
 
Postup v případě vyplnění všech řádků v povolence k lovu ryb (úlovkovém lístku)
    Pokud držitel povolenky k lovu ryb vyplní všechny řádky v Evidenci docházek a úlovků nebo v Sumáři docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu), může si  vyžádat u příslušné MO ČRS nový úlovkový lístek.
    Tento nový úlovkový lístek označí tak, aby se dal jednoznačně přiřadit k již vydané povolence k lovu ryb. Označením je míněno vypsání údajů v oddílu I povolenky k lovu ryb (doba platnosti, jméno, příjmení, titul držitele, datum narození, trvalý pobyt, člen MO ČRS) a vypsání čísla povolenky v místě pro nalepení povolenky. Jako číslo povolenky se vypíše číslo uvedené na nalepovací části vydané povolenky s uvedením, že se jedná o přílohu k vydané povolence k lovu. Příklad: Příloha č. 1 k povolence k lovu ryb č. 82111 12 00001.